سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیگمنت آبی

پودر لاجورد                                 پیگمنت آبی                                پیگمنت آبی پراساد

نقش پودر لاجورد در تهیه رنگ ها

هنرمندان برخی از رنگ ها را در کارگاه هنری خود تولید و برخی دیگر را از تاجران و سایر مراکز خرید و و رنگ تهیه می کنند .رنگ هایی که از گیاهان استخراج می شوند به صورت محلی در اختیار همه قرار می گیرد.برای نمونه رنگ زرد ازمیخک زرد تهیه و رنگ سبز از ارجنگ و رنگ آبی از نیل تهیه می شود .برخی دیگر از رنگ ها نیز از کشور های اروپایی تهیه می شوند.برای نمونه آبی آزوریت از ایالات ساکسونی و هانگری بهره برداری می شود.کرم و قرمز نیز ماحصل استخراج از سواحل مدیترانه است .

پرهزینه ترین معاملات رنگی

پرهزینه ترین معاملات رنگی در میان قاره ها صورت می گرفت.انقلاب تبلیغاتی صورت گرفته شده در قرن سیزدهم استفاده و گسترش رنگ ها با استخراج  پیگمنت آبی از را در امپراتوری مغول امکان پذیر ساخته بود که معاملات تجاری از آسیای مرکزی به اروپا را تسهیل ساخته بود.آبی نیلی و رنگ قرمز چوب های برزیلی از طریق جاده ی ابریشم از جنوب شرقی صادر شدند .رنگ آبی تیره که قیمتی لاجوردی استخراج شده بودند در رده گران قیمت ترین رنگ ها قرار گرفته بودند .

پیگمنت آبی پراساد

یکی از تیره ترین رنگ های آبی به شمار می آید که متشکل شده از آهن سیانید پیچیده ودر نهایت آبی آهنی نام گذاری می شود.از رایج ترین نوع این رنگ ها  پروسی ،چینی ،میلوری وآبی رنگ است.آبی پروسی رنگ سرخ خاصی دارد که منحصرا در نقاشی ها ،میناکاری به کار برده می شود .ترکیب رنگ آبی با سرخ بسیار خسته کننده به نظر می رسد.تمامی این رنگ ها از لحاظ شیمیایی یکسان هستند ولی تفاوت ها در سایزها و فرآیند تولید رنگ ها دیده می شود

 

 با انجام واکنش هایی میان نمک آهن و پتاسیم فروسیانید به وجود می آید.در مرحله ی اول تولید یک ترکیب نامحلول سفید به درون رنگ آبی اکسید می شود. طی فرآیند اکسید سازی تعدادی یون آهن تولید می شود وعلت رنگ آبی جذب نورهایی با طول موج هایی برای تاثیر به الکترون های یون آهن است .

روش های تبلیغاتی مدرن کنونی یکسان هستند ولی از سدیم فروسیانید ارزان تر استفاده کنید فرآیند اکسید سازی در حضور سدیم کلرات، سدیم کرومات وسایرشناساگرها صورت می پذیرد.برای تایید رنگ سبز آبی آهنی با رنگ زرد(کرومات ،زینک کرومات)ترکیب می شود.آبی Turnballاز ترکیب فروسیانید با فروس سالت به وجود می آید.

 

تاریخچه استفاده از پودر لاجورد

اولین نسخه ی خطی لاتین در ایالت اورشلیم تهیه شده بود و پس از اولین جنگ های صلیبی در سال 1099بنیان شده بود .این نسخه ی خطی متعلق به کلیسای آرامگاه مقدس هنرمندی بود که در جنگ های صلیبی حضور داشت ،بود.طراحان این اثر نقش های ایتالیایی ،انگلیسی ،بیزانس ورا در این  نسخه ی خطی به کار گرفته اند .

در این نسخه ی خطی محدوده ی گسترده ای از رنگ های طلایی ،قرمز،لیمویی ارپیمنت ،رنگ های ارگانیک صورتی ،بنفش وآبی که پس از جنگ های صلیبی گسترش بیش تری یافت ،به کار گرفته شد.

این برگه  متعلق به یکی از اعضای خانواده ی سلطنتی است .این نسخه در دوره های جنگ های صلیبی نگاشته شده است .از رنگ های طلایی ،بنفش سیر و صورتی تیره نیز در ترسیم نسخه ی خطی استفاده شده است . هنرمندان از زرده تخم مرغ و صمغ برای پوشش این نسخه بهره برده اند .

نظامی شاعر فارسی حکایتی زیبا از فرمانرویان ساسانیان بهرام گور و دختر برده ی اسیر شرح داده است . در این نسخه دیدار مجدد آن ها مشخصا معلوم است .فیتنا در دوره ی جدایی اش بسیار باصلابت زندگی کرد.به احتمال زیاد این نسخه در پایتخت قزوین ترسیم شده است .لباس چینی ها به رنگ آبی تیره در مسیر افغانستان در هاله ای طلایی رنگ ترسیم شده است .ترکیبی از رنگ های قرمز روشن ،نارنجی روشن زرد ارپی منت و سبز زنگار زده نیز در ترسیم این نسخه استفاده شده است .

 

 شماره سفارشات :09354465702